Administracja routerami dostępowymi i innymi urządzeniami sieciowymi

Routery dostępowe oraz pozostałe urządzenia sieciowe pozwalają na skuteczne umożliwianie dostępu do sieci Internet, jak i sieci lokalnych wszystkim zdefiniowanym wcześniej użytkownikom. By jednak komunikacja sieciowa przebiegała sprawnie, niezbędna jest właściwa instalacja, jak i konfiguracja oraz zarządzanie tymi właśnie urządzeniami.

Oferujemy kompleksowe usługi w tym zakresie, zapewniając:

  • dobór odpowiednich urządzeń dostępowych – dostosowanych do specyfiki sieci, jej wielkości i wymogów technicznych,
  • instalację routera i podpięcie do niego wszystkich zdefiniowanych przez Klienta urządzeń,
  • konfigurację routerów dostępowych tak, by zapewniały sprawny i nieprzerwany przesył i odbiór danych,
  • zabezpieczenie połączeń z wykorzystaniem urządzeń sieciowych przed niepowołanym dostępem – w tym zabezpieczenie połączenia bezprzewodowego,
  • stały nadzór nad pracą urządzeń sieciowych i szybką reakcję na wszelkie pojawiające się problemy komunikacyjne,
  • prowadzenie prac konserwacyjnych routerów i urządzeń sieciowych – aktualizację firmware, zmiany konfiguracji, podłączanie nowych użytkowników.

Wybierając nasze usługi w tym zakresie, możesz mieć pewność, że połączenia internetowe w Twojej firmie będą bezpieczne i nieprzerwane.