Administracja serwerami

Dziś standardem w rozwiązaniach informatycznych są aplikacje sieciowe, które działać muszą w trybie ciągłym, a każda przerwa w komunikacji spowodować może duże straty. Dlatego też oferujemy usługę kompleksowej administracji serwerami w trybie zdalnym. Nasi specjaliści – profesjonalni informatycy z bogatą praktyką zawodową zajmą się:

  • doborem i konfiguracją serwerów – dostosowanych do potrzeb Twojego biznesu,
  • optymalizacją pracy serwerów – tak, by komunikacja sieciowa była nieprzerwana i by zminimalizować szansę przerwy dostępu Internetu i sieci wewnętrznej,
  • stworzeniem systemów backupu danych,
  • zabezpieczeniem systemu przed zewnętrznymi zagrożeniami,
  • stałym monitorowaniem pracy systemu IT,
  • szybką naprawą wszystkich pojawiających się usterek.

Monitoring serwerów (administracja serwerami) prowadzony jest w ramach administracji serwerami przez 24 godziny na dobę, a nasi specjaliści pełnią dyżury całodobowe tak, by w każdej chwili móc zareagować. Wybierając nasze usługi w tym zakresie, możesz mieć pewność, że sieć informatyczna w Twojej firmie pracować będzie nieprzerwanie, a Twoje dane będą bezpieczne w każdej sytuacji.